top of page

Klagomålshantering

 

RUTINER FÖR KLAGOMÅLSHANTERING PÅ FÖRSKOLAN ÄPPELVIKSTORGET EK. FÖR. 

Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot förskolan.

Vi kan se ett klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning, framför det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan.

Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till förskolans rektor så att verksamheten får möjlighet att agera. Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål på avsedd klagomålsblankett. Den ifyllda blanketten skickas till förskolans rektor via e-post rektor.appelvikstorget@gmail.com eller med vanlig post.

 

Om ni vill vända er till någon annan än förskolan med ert klagomål kan ni kontakta Skolinspektionen. Deras hemsida är: www.solinspektionen.se 

Anonyma klagomål lämnas in via förskolans fysiska brevlåda.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Inom 10 arbetsdagar skall Rektorn ge svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka.  Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

 

Vad händer med klagomålet?

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Ni kommer få veta vilka åtgärder som vidtagits.

Blankett för klagomål

bottom of page