Myran

På Myran arbetar vi med ett temainriktat arbetssätt där vi integrerar läroplansmålen. Läroplanens målområden är bland annat, matematik, naturvetenskap och teknik, språk och kommunikation, lek, och skapande. Förgående läsårs tema var ”Min kropp”. Där vi, tillsammans med barnen, utforskade kroppens anatomi, känslor, sinnen, hälsa och rörelse, integritet, kroppsuppfattning m.m.

Vi lyssnar in och använder barnens intresse och behov som utgångspunkt för verksamhetsutvecklingen. Vi arbetar dagligen med värdegrundsarbetet ”Kompissolen” som belyser ”Hur vi är en bra kompis”. 

© 2018 Förskolan Äppelvikstorget