Humlan

På Humlan arbetar vi mycket med anknytning, och för att första tiden på förskolan ska bli trygg och välkomnande både för barnet och föräldern. 

Genom att skapa mindre grupper, som i sin tur möjliggör uppdraget att uppfylla barnens behov och läroplanens krav, ger oss möjlighet att lyssna in och se barnets behov och intressen. Vi anser även att kontinuiteten är viktigt för att skapa en trygg miljö för barnen.

Vi lägger också stor vikt på på förskolans gemensamma empati och demokratitema "kompissolen - Hur är jag en bra kompis?"

© 2018 Förskolan Äppelvikstorget