top of page

Humlan

På Humlan arbetar vi med ett temainriktat arbetssätt där vi integrerar läroplansmålen. Läroplanens målområden är bland annat, matematik, naturvetenskap och teknik, språk och kommunikation, lek, och skapande. 

Vi lyssnar in och använder barnens intresse och behov som utgångspunkt för verksamhetsutvecklingen. Vi arbetar dagligen med värdegrundsarbetet ”Kompissolen” som belyser ”Hur vi är en bra kompis”. 

bottom of page