Eldflugan

På Eldflugan arbetar vi på ett temainriktat arbetssätt där vi lägger fokus på barnens intresse och behov. ​Vi har förskolans läroplan som utgångspunkt för vår verksamhet och integrerar den i alla våra projektarbeten. 

Då det finns ett stort intresse för skapande och naturkunskap bland barnen har vi vidareutvecklat vår pedagogiska miljö. Vi har bland annat utvecklat vår Ateljé och skapat ett Forskarrum för att tillgodose barnens intresse och behov.

 

Då vi får en nästan helt ny barngrupp under höstterminen kommer vi att fokusera mycket på förskolans "Kompissol". Kompissolen är ett gemensamt empati och demokratiarbete som vi har på förskolan. 

Syftet med arbetet är att barnen ska utveckla en trygghet och tillhörighet till gruppen samt skapa nya vänskapsrelationer. 

© 2018 Förskolan Äppelvikstorget