top of page

Vår vädegrund

"På vår förskola arbetar vi med stor fokus på Empati. Kompissolen är en stor del i vårt dagliga arbete". 
Vår värdegrund
Vår ambition är att barnen ska bli självständiga, sociala och empatiska individer mot de människor de möter och med den miljö vi lever i. I vårt värdegrundsarbete utgår vi från vårt gemensamma tema ”Kompissol” som genomsyrar hela förskolan dagligen. Detta blir ett redskap i arbetet med empati i barngrupperna där vi tillsammans skapar våra gemensamma kompisregler. Varje solstråle är en regel för hur vi ska vara en god kamrat mot varandra. Den finns synlig inne på våra avdelningar och barnen får kompissolen i tankarna och hänvisar till den när det händer något.

Föräldrarkontakt

Vi anser att en god och nära föräldrakontakt ger trygga barn. Vi arbetar för att föräldrarna ska få inflytande och en insyn av verksamheten: Vi erbjuder bland annat:

  • Dagliga möten där vi beskriver hur dagen varit.

  • Ett föräldramöte per avdelning varje år.

  • Digital kommunikation: ett stängt Instagram-konto för respektive avdelning (Vårdnadshavare får möjlighet att följa barnens lärprocesser samt ta del av information som berör verksamheten), Mejladresser till respektive avdelning samt till Rektor och huvudmän.

  • Inskolnings/uppföljningssamtal.

  • Utvecklingssamtal (som sker under vårterminen).

  • Föräldrarådsrepresentanter för varje avdelning.

  • Drop-in-fika.

  • Föräldravisning.

  • Enkäter

bildframsidan.jpg
bottom of page